Tjenester

ASB consult tilbyr et spekter av markedsføringstjenester for reiselivsnæringen, og tilbudet skreddersys til den enkelte aktør, men omfatter bl.a. de følgende områdene.

Strategisk planlegging:
Dette kan være knyttet til utvikling av nye ideer, etablering av ny aktivitet eller virksomhet, men også omstrukturering av eksisterende aktiviteter og virksomheter, og det kan være i forbindelse med enkeltbedrifter eller destinasjoner.

Markedsanalyse:
Dette arbeidet kan bl.a. omfatte definering av informasjonsbehov, kartlegging av aktuelle informasjonskilder, tilrettelegging og gjennomføring av mindre undersøkelser, samt tolkning og vurdering av resultater.

Markedskommunikasjon:
Her kan vi bistå med utvikling av en hensiktsmessig kommunikasjonsplattform, vurdering av budskap og kanalvalg for å få optimal effekt av virksomhetens markedskommunikasjon.

PR tjenester:
Dette arbeidet vil i første rekke være knyttet til ulike medieaktører, i form av kartlegging og generell kontakt med aktørene, utarbeidelse/distribusjon av pressemeldinger, organisering av pressemøter og presseturer etc..

Prosjektledelse:
Siden større prosjekter ofte blir svært ressurskrevende for eksisterende organisasjoner, og dermed kan gå ut over daglig drift, kan vi avlaste og bistå på dette området med struktur, oppfølging og prosjektledelse generelt.

Organisasjonsutvikling:
I og med at mange bedrifter/organisasjoner lett blir preget av tradisjon, og dette hemmer innovasjon og nytenkning, kan det ofte være hensiktsmessig med en ekstern rådgiver som kan bidra til en dynamisk utvikling.

Arrangementsorganisering:
Spesielle arrangementer krever både kompetanse, kontakter og ressurser i form av arbeidskraft. Vi kan bistå med alt fra planlegging til gjennomføring og oppfølging, enten det er snakk om seminarer, konferanser, workshops, fam trips e.l..

Kompetanseutvikling:
Alle bedrifter, og ikke minst i reiselivsnæringen, er avhengige av kompetanse i form av de ansatte og deres kunnskapsnivå og holdninger. Her kan vi bistå med kartlegging, utvikling av materiell og tiltak, og gjennomføring av relevante aktiviteter.

Rekruttering:
For en næring som i stor grad er avhengig av menneskelig arbeidskraft, er det helt avgjørende å ha de rette medarbeiderne. Vi kan bistå med kartlegging av behov, samt søking etter, samt rekruttering og briefing av medarbeidere.


Nettverksbygging:

Et godt nettverk er viktig for alle virksomheter, enten det gjelder å skaffe seg informasjon eller det er snakk om et salgsorientert samarbeid. Vi har et stort nettverk og kan bistå ulike aktører med å finne nyttige samarbeidspartnere.

Ta gjerne kontakt, så kan vi diskutere hva som kan danne grunnlag for et godt og tilpasset samarbeid som sikrer de ønskede resultater.