Prosjekter

ASB Consult påtar seg oppdrag for en rekke ulike aktører og på ulike områder. I tillegg, jobber selskapet med flere større nettverk og bransjeprosjekter.

ANTOR Norway
ANTOR Norway er et nettverk av nasjonale turistkontorer, ambassader og andre representanter for sine respektive land knyttet til markedsføring av disse som reisemål. www.antor.no

ANTOR Norway har bl. følgende tiltak og aktiviteter:

  • Webside med kontaktinformasjon til de aktuelle landene.
  • Network forum to ganger årlig for dialog knytet til gjennomførte og planlagte aktiviteter.
  • Presseworkshop for møter med journalister og bloggere.
  • Regional Workshops i ulike norske byer for å treffe lokale aktører i reisebransjen.
  • Kvartalsvis nyhetsbrev med informasjon til reiselivsnæringen og media.

TravelMatch
TravelMatch er Norges største B2B arrangement for utgående trafikk. Dette er et årlig arrangement, først gjennomført i 2012. Her deltar selgere fra DMC s i ulike land, internasjonale flyselskaper, nasjonale og regionale turistkontorer, hotellkjeder og andre leverandører av reiselivstjenester. Inviterte kjøpere er reisebyråer, turoperatører, eventselskaper, reiseansvarlige i større virksomheter, samt utvalgt media.
www.travematch.no

TravelXpo
Utforsk Verden var opprinnelig en egen reisemesse for internasjonale aktører og reisemål, men dette gikk over til å bli en del av TravelXpo f.o.m. 2023, da som en internasjonal paviljong på messen. Nå fases bruken av navnet ut, men selve konseptet består, i form av en internasjonal paviljong med fokus på kompetanse og dialog, inkludert et omfattende seminarprogram.
www.travelxpo.no

 

Nettverksturer
Som en tilleggsaktivitet, som ikke er et forretningsbasert prosjekt, gjennomfører vi også noen gruppeturer for et nettverk av venner og kjente.

Siden 2010, har det vært gjennomført turer til Kina, Japan, Vietnam og Cambodia, Myanmar med Bangkok, Sri Lanka og Maldivene, Indonesia, Sør Afrika, Peru og Argentina, Cuba, Serbia, Ungarn Romania, Jordan og Portugal.

Kommende turer:
Irland (5. - 13. mai 2024)
Opplevelsesreise til Irland (Fullbooket)

 

Andre prosjekter:
ASB Consult jobber også på oppdragsbasis med en rekke andre prosjekter for ulike virksomheter og land, og ytterligere informasjon og referanser oppgis på forespørsel.