Om oss

ASB Consult eies og ledes av Arne Sundt-Bjerck, som også har bred erfaring fra engasjement knyttet til norske og internasjonale organisasjoner, som blant annet:
• Markedsføringsforeningen i Oslo (MFO)
• Norges Markedsføringsforbund (NMFF)
• Hospitality Sales and Marketing Association International (HSMAI)
• Pacific Asia Travel Association (PATA)
• Euro CHRIE (The Hospitality Industry Educators)
• ANTOR (nettverket for utenlandske turistkontorer)

Arne Sundt-Bjerck har også gjennom en lang rekke år vært involvert i undervisning og opplæring, både for forskjellige utdanningsinstitusjoner og i.f.m. internopplæring i bedrifter. Dette omfatter både utvikling og koordinering av opplæringstilbud, samt undervisning og veiledning. Engasjementet omfatter aktører både i Norge og andre land. Han har også stått for utvikling av læremateriell i form av kompendier og lærebøker og har dessuten skrevet et antall artikler.

Foruten et nettverk av spesialister på ulike fagområder, som kan bistå i forbindelse med ulike prosjekter, har ASB consult også et nettverk av samarbeidspartnere i andre land, noe som bl.a. gjør det mulig å tilby totalprosjekter for Skandinavia eller Norden samlet.